По пътя на душата - Беинса Дуно & Петър Дънов

По пътя на душата

Durch Беинса Дуно & Петър Дънов

  • Veröffentlichungsdatum: 2016-07-07
  • Genre: Spiritualität

Beschreibung vom Buch

Книгата „По пътя на душата“, съставена от тематично подбрани и подредени в логична връзка извадки от Словото на Учителя, представлява ценен наръчник, който допринася за осветляването на съществените за всеки въпроси за живота и смъртта.

Ето част от въпросите, на които ще намерите отговори:
• Какво представлява душата и какво е сродна душа?
• Защо душите се прераждат?
• Защо душата идва на Земята и каква работа ù е определено да свърши тук?
• Как да се подготвим за съзнателно умиране?
• Какво става след физическата смърт на човека?
• Постижимо ли е безсмъртието?

Идеята за съставянето на книгата е на заминалата си преди две години с бодър дух и бистра мисъл сестра Трендафила Балдевска (1926-2014), която посвети голяма част от богатия си, интензивен и скромен живот на работа върху Словото. През последните години сестра Балдевска живееше с мисълта, че на днешните хора им е нужно знание, за да разбират по-добре живота и да не се страхуват от смъртта. Тази книга, замислена и осъществена от нея като главен съставител, се издава в нейна памет.

Книгата "По пътя на душата" в печатен формат е издание на ЕДИКТА и може да бъде открито в уебсайта на издателството.