برگزیده - نورعلی الهی

برگزیده

Durch نورعلی الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

از مجموعه آثار نورعلی الهی، مشهور به استاد الهی (۱۲۷۴-۱۳۵۳ شمسی) تاكنون ۲ كتاب تحقیقی و یک رساله منتشر شده، و بخشی از مجموع گفتارهای شفاهی‌اش طی سال‌ها در جمع دوستان و بستگان، در دو جلد با عنوان آثارالحق، چند بار به چاپ رسیده است. آثارالحق چكیده‌ای از اندیشه‌های استاد الهی است كه ریشه در تجارب شخصی او و حقایق معنوی دارند. استاد الهی در طول زندگانی و در آثارش، چه كتبی، چه شفاهی، و چه موسیقیایی، همواره بر آن بوده تا توجه انسان را به عالمی فراتر از عالم مادی سوق دهد و تداوم زندگی را در عالم بعد به او یادآور شود. او تاكیدش بر این بود كه اساس كامیابی و خوش‌دلی درونی این جهان، مستلزم داشتن نگاه معنوی به زندگی است، فارغ از چالش‌های خرد و كلان آن. كتاب حاضر، گزیده‌ای از گفتارهای آثارالحق است كه بر اصول معنوی مشی فكری استاد تاكید بیش‌تری دارند.