مبانی معنویت فطری - بهرام الهی

مبانی معنویت فطری

Durch بهرام الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

در این كتاب، دكتر بهرام الهی به عنوان جراح اطفال و استاد دانشگاه، با طرز فكری علمی و استدلالی، نظریات دقیق خود را درباره «معنویت فطری» مطرح می‌كند. معنویت فطری از دیدگاه او، معنویتی است كه با سرشت اصلی انسان و نیازهای امروزی او سازگار است. با برخورداری از تعلیمات استاد الهی (۱۳۵۳- ۱۲۷۴)، مولف در این كتاب، به بررسی مسائل اصلی وجود، از خالق و خلقت گرفته تا سرشت اصلی انسان و غایت سرنوشت او، می‌پردازد.