معرفت الروح - نورعلی الهی

معرفت الروح

Durch نورعلی الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-14
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

این كتاب یكی دیگر از تالیفات استاد الهی است. استاد الهی در فصول این كتاب به موضوعاتی چون اثبات صانع تعالی، تعریف روح، خلقت روح، اثبات بقای روح، حشر و نشر معاد، سیر تكامل و رد عقیده تناسخیون پرداخته است. در این كتاب علاوه بر اثبات روح و بقای آن، بر نحله‌های مختلف سیر و بقای روح و مراحل مختلف معاد روحی تاكید شده است.