ملک جان نعمتی - لیلی انور

ملک جان نعمتی

Durch لیلی انور

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-14
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

شخصیت شاخص و استوار ملک جان، علی‌رغم نابینایی‌اش، از او زنی ساخت كه عمری را در میان مردم، به انجام خدمات معنوی و اجتماعی گذراند. او كه میراث‌دار تعلیمات معنوی برادرش، استاد الهی بود، زندگی خود را صرف آموختن و آموزاندن معنویت كرد، معنویتی بدیع كه در بطن اجتماع باید به آن پرداخت. او در راه احقاق حقوق خانواده، به‌خصوص حقوق زنان و كودكان تلاشی خستگی ناپذیر كرد؛ نگاه به آینده داشت و نوآوری و پیش‌تازی‌اش در همه‌ی امور، زبانزد عام و خاص بود. در این كتاب،‌ مختصری از شرح زندگانی و تعلیماتش كه به همت برخی از شاگردانش به جای مانده، گردآوری شده است. در این گفتارها حس وظیفه‌شناسی، اراده‌ای پولادین، شفقت، عشق خالص به خالق و مخلوق، و معنویت بی‌غش موج می‌زند. در پس ظاهری شكننده، درخشش ایمان و شخصیتی كامل را می‌توان دید.