حق الحقایق - حاج نعمت‌الله جیحون آبادی

حق الحقایق

Durch حاج نعمت‌الله جیحون آبادی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-15
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

این كتاب مجموعه اشعار معنوی، سروده حاج نعمت‌الله جیحون آبادی، درباره تاریخچه وقایع و شخصیت‌های معنوی از ابتدا تا دوران شاعر است. همانطور كه از نام كتاب پیداست، محتوای كتاب توصیف شاهنامه حقیقت است. به همراه حاشیه‌ای بر حق الحقایق به قلم استاد الهی