Qytetërimi i Virtyteve - Osman Nuri Topbas

Qytetërimi i Virtyteve

Durch Osman Nuri Topbas

  • Veröffentlichungsdatum: 2011-01-25
  • Genre: Islam

Beschreibung vom Buch

Njeriu mahnitet mbas karakterit dhe për këtë e imiton atë të cilin e admiron. Kjo është një ndjesi e lindur. Kështu që, personat për të cilët ndjehet një nivel i lartë admirimi, kanë një vend të veçantë në ndërtimit e personalitetit të njeriut. Të bëhesh si ai që do, realizohet duke marrë shembujt e bukur që reflektohen nga ai.