NOEL TEHLİKESİ - Ahmet Mahmut ÜNLÜ

NOEL TEHLİKESİ

Durch Ahmet Mahmut ÜNLÜ

  • Veröffentlichungsdatum: 2012-11-06
  • Genre: Islam

Beschreibung vom Buch

“İçinizden bir cemaat bulunsun ki; (dînî ve dünyevî) hayr (ve faydalar)a davet edeler, (Kitap ve Sünnet’e uygun olup, şerîʽat ve akıl tarafından da güzel bilinen) maʽrûfu emrederler, (Kitap ve Sünnet’e uygun olmayıp, şeriʽat ve akıl tarafından da reddedilen) münkerden nehyedeler! 
İşte sana! Ancak onlar felâha eren (umduklarına nâil olup korktuklarından emniyete erişen)lerin ta kendileridir.” (Âli ʽImrân Sûresi:104)