400 keshilla dhe udhezime islame - Izudin el-Bejanuni

400 keshilla dhe udhezime islame

Durch Izudin el-Bejanuni

  • Veröffentlichungsdatum: 2013-10-19
  • Genre: Islam
Score: 4.5
4.5
From 6 Ratings

Beschreibung vom Buch

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.