ทำวัตรสวดมนต์ - Author

ทำวัตรสวดมนต์

Durch Author

  • Veröffentlichungsdatum: 2014-10-13
  • Genre: Theater

Beschreibung vom Buch

หนังสือทำวัตรสวดมนต์ ได้รวบรวมมาจากหนังสือสวดมนต์ดังนี้
หนังสือทำวัตรสวดมนต์ ของ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หนังสือบทสวดมนต์ ของ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หนังสือมนต์พิธี ของ ท่านพระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ
หนังสือรวมคำอธิษฐาน ของ หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ